سرور مجازی ترید ، آی پی ثابت VPS

 • سرور ترید آلمان CX11

  375,000/ماهیانه   • vCPU 1 Core

   • RAM 2 GB DDR4

   • Disk Space 20 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • سرور ترید آلمان CPX11

  425,000/ماهیانه   • vCPU 2 Core

   • RAM 2 GB DDR4

   • Disk Space 40 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید
 • سرور ترید آلمان CPX21

  736,000/ماهیانه   • vCPU 3 Core

   • RAM 4 GB DDR4

   • Disk Space 80 GB NVME

   • Trafic Unlimit


  سفارش دهید