هاست ایمیل

 • هاست ایمیل 5 گیگ

  170,000/ماهیانه



   • فضای ذخیره 5 گیگ بابت SSD

   • اکانت ایمیل نامحدود

   • انتی اسپم حرفه ای

   • پشتیبان گیری هفته ای

   • ارسال روزانه ایمیل 2000 ایمیل

   • کنترل پنل DirectAdmin


  سفارش دهید
 • هاست ایمیل 10 گیگ

  250,000/ماهیانه



   • فضای ذخیره 10 گیگ بابت SSD

   • اکانت ایمیل نامحدود

   • انتی اسپم حرفه ای

   • پشتیبان گیری هفته ای

   • ارسال روزانه ایمیل 2000 ایمیل

   • کنترل پنل DirectAdmin


  سفارش دهید
 • هاست ایمیل 20 گیگ

  350,000/ماهیانه



   • فضای ذخیره 20 گیگ بابت SSD

   • اکانت ایمیل نامحدود

   • انتی اسپم حرفه ای

   • پشتیبان گیری هفته ای

   • ارسال روزانه ایمیل 2000 ایمیل

   • کنترل پنل DirectAdmin


  سفارش دهید