سرور بیگ بلو باتن

سرور بیگ بلو باتن؛ بهترین پلتفرم با رویکرد کلاس آنلاین
 • 50 کاربر

  1,170,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 4 Core

   • RAM 8 GB

   • Disk Space 100 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 100 کاربر

  1,500,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 8 Core

   • RAM 8 GB

   • Disk Space 100 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 150 کاربر

  1,723,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 12 Core

   • RAM 12 GB

   • Disk Space 160 GB SDD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 200 کاربر

  1,983,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 14 Core

   • RAM 14 GB

   • Disk Space 200 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 250 کاربر

  2,373,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 16 Core

   • RAM 16 GB

   • Disk Space 200 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 300 کاربر

  3,055,000/ماهیانه
  150,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 20 Core

   • RAM 20 GB

   • Disk Space 300 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…  سفارش دهید