سرور بیگ بلو باتن

سرور بیگ بلو باتن؛ بهترین پلتفرم با رویکرد کلاس آنلاین
 • 50 کاربر

  625,000/ماهیانه
  100,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 4 Core

   • RAM 8 GB

   • Disk Space 100 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 100 کاربر

  825,000/ماهیانه
  100,000 هزینه راه اندازی   • vCPU 8 Core

   • RAM 8 GB

   • Disk Space 100 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 150 کاربر

  1,225,000/ماهیانه   • vCPU 12 Core

   • RAM 12 GB

   • Disk Space 160 GB SDD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 200 کاربر

  1,525,000/ماهیانه   • vCPU 14 Core

   • RAM 14 GB

   • Disk Space 200 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 250 کاربر

  1,825,000/ماهیانه   • vCPU 16 Core

   • RAM 16 GB

   • Disk Space 200 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…


  سفارش دهید
 • 300 کاربر

  2,350,000/ماهیانه   • vCPU 20 Core

   • RAM 20 GB

   • Disk Space 300 GB SSD

   • Trafic Unlimit

   • تعریف کاربر نامحدود

   • پنل مدیریت گرین لایت

   • اتصال به انواع LMS ، وردپرس و…  سفارش دهید