بخش ها

محبوب ترین

 نحوه اتصال زیر دامنه یا subdomain به IP و ایجاد A Record

برای اتصال زیر دامنه به یک IP مراحل انجام کار به صورت زیر می باشد . 1 –  ایجاد A RECORD  در...