نمایندگی هاست لینوکس

 • پلن 20 گیگ

  150,000/ماهیانه   • مقدار فضا 20 گیگابایت هارد NVME

   • ترافیک ماهیانه نامحدود

   • کنترل پنل DirectAdmin

   • DNS اختصاصی

   • محل سرور آلمان/فرانسه

   • بک آپ گیری هفتگی

   • تعداد اکانت ایمیل نامحدود

   • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

   • تعداد زیر دامنه نامحدود

   • تعداد پارک دامنه نامحدود

   • وب سرور Apache

   • ورژن PHP انتخابی کاربر

   • 20 اکانت مجاز

   • تحویل آنی


  خارج از دسترسی
 • پلن 30 گیگ

  220,000/ماهیانه   • مقدار فضا 30 گیگابایت هارد NVME

   • ترافیک ماهیانه نامحدود

   • کنترل پنل DirectAdmin

   • DNS اختصاصی

   • محل سرور آلمان/فرانسه

   • بک آپ گیری هفتگی

   • تعداد اکانت ایمیل نامحدود

   • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

   • تعداد زیر دامنه نامحدود

   • تعداد پارک دامنه نامحدود

   • وب سرور Apache

   • ورژن PHP انتخابی کاربر

   • 30 اکانت مجاز

   • تحویل آنی  خارج از دسترسی
 • پلن 40 گیگ

  299,000/ماهیانه   • مقدار فضا 40 گیگابایت هارد NVME

   • ترافیک ماهیانه نامحدود

   • کنترل پنل DirectAdmin

   • DNS اختصاصی

   • محل سرور آلمان/فرانسه

   • بک آپ گیری هفتگی

   • تعداد اکانت ایمیل نامحدود

   • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

   • تعداد زیر دامنه نامحدود

   • تعداد پارک دامنه نامحدود

   • وب سرور Apache

   • ورژن PHP انتخابی کاربر

   • 30 اکانت مجاز

   • تحویل آنی  خارج از دسترسی
 • پلن 60 گیگ

  399,000/ماهیانه   • مقدار فضا 60 گیگابایت هارد NVME

   • ترافیک ماهیانه نامحدود

   • کنترل پنل DirectAdmin

   • DNS اختصاصی

   • محل سرور آلمان/فرانسه

   • بک آپ گیری هفتگی

   • تعداد اکانت ایمیل نامحدود

   • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

   • تعداد زیر دامنه نامحدود

   • تعداد پارک دامنه نامحدود

   • وب سرور Apache

   • ورژن PHP انتخابی کاربر

   • 30 اکانت مجاز

   • تحویل آنی


  خارج از دسترسی
 • پلن 80 گیگ

  499,000/ماهیانه   • مقدار فضا 80 گیگابایت هارد NVME

   • ترافیک ماهیانه نامحدود

   • کنترل پنل DirectAdmin

   • DNS اختصاصی

   • محل سرور آلمان/فرانسه

   • بک آپ گیری هفتگی

   • تعداد اکانت ایمیل نامحدود

   • تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود

   • تعداد زیر دامنه نامحدود

   • تعداد پارک دامنه نامحدود

   • وب سرور Apache

   • ورژن PHP انتخابی کاربر

   • 30 اکانت مجاز

   • تحویل آنی


  خارج از دسترسی