هاست لینوکس اقتصادی ابری آلمان

هاست لینوکس؛ خانه لینوکسی سایت شما
 • هاست 2 گیگ آلمان

  60,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 2 گیگ بابت NVME

   • حداکثر حجم دیتابیس 400 مگابایت

   • ترافیک ماهانه 20GB

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains ندارد

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل DirectAdmin


  خارج از دسترسی
 • هاست 5 گیگ آلمان

  120,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 5 گیگ بابت NVME

   • حداکثر حجم دیتابیس 500 مگابایت

   • ترافیک ماهانه 80GB

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains 2

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل DirectAdmin


  خارج از دسترسی
 • هاست 10 گیگ آلمان

  200,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 10 گیگ بابت NVME

   • حداکثر حجم دیتابیس 600 مگابایت

   • ترافیک ماهانه 100GB

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains 5

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل DirectAdmin


  خارج از دسترسی
 • هاست 20 گیگ آلمان

  300,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 20 گیگ بابت NVME

   • حداکثر حجم دیتابیس 800 مگابایت

   • ترافیک ماهانه 200GB

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains 5

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل DirectAdmin


  خارج از دسترسی