هاست دانلود

هاست دانلود، میزبانِ قدرتمندِ شما
 • هاست دانلود 5 گیگ

  12,000/ماهیانه
   • مقدار فضا 5 گیگابایت


   • پهنای باند ماهانه 100 گیگابایت


   • کنترل پنل CPanel


   • تعداد زیر دامنه نامحدود


   • تعداد پارک دامنه نامحدود


   • تعداد اکانت ftp نامحدود


   • پشتیبانی از PHP بله


   • امکان ایجاد دیتابیس ندارد


  خارج از دسترسی
 • هاست دانلود 10 گیگ

  16,000/ماهیانه
   • مقدار فضا 10 گیگابایت


   • پهنای باند ماهانه 200 گیگابایت


   • کنترل پنل CPanel


   • تعداد زیر دامنه نامحدود


   • تعداد پارک دامنه نامحدود


   • تعداد اکانت ftp نامحدود


   • پشتیبانی از PHP بله


   • امکان ایجاد دیتابیس ندارد


  خارج از دسترسی
 • هاست دانلود 20 گیگ

  27,000/ماهیانه
   • مقدار فضا 20 گیگابایت


   • پهنای باند ماهانه 500 گیگابایت


   • کنترل پنل CPanel


   • تعداد زیر دامنه نامحدود


   • تعداد پارک دامنه نامحدود


   • تعداد اکانت ftp نامحدود


   • پشتیبانی از PHP بله


   • امکان ایجاد دیتابیس ندارد


  خارج از دسترسی
 • هاست دانلود 35 گیگ

  42,000/ماهیانه
   • مقدار فضا 35 گیگابایت


   • پهنای باند ماهانه 1 ترابایت


   • کنترل پنل CPanel


   • تعداد زیر دامنه نامحدود


   • تعداد پارک دامنه نامحدود


   • تعداد اکانت ftp نامحدود


   • پشتیبانی از PHP بله


   • امکان ایجاد دیتابیس ندارد


  خارج از دسترسی
 • هاست دانلود 50 گیگ

  49,000/ماهیانه
   • مقدار فضا 50 گیگابایت


   • پهنای باند ماهانه 2 ترابایت


   • کنترل پنل CPanel


   • تعداد زیر دامنه نامحدود


   • تعداد پارک دامنه نامحدود


   • تعداد اکانت ftp نامحدود


   • پشتیبانی از PHP بله


   • امکان ایجاد دیتابیس ندارد


  خارج از دسترسی
 • هاست دانلود 70 گیگ

  65,000/ماهیانه
   • مقدار فضا 70 گیگابایت


   • پهنای باند ماهانه 2.5 ترابایت


   • کنترل پنل CPanel


   • تعداد زیر دامنه نامحدود


   • تعداد پارک دامنه نامحدود


   • تعداد اکانت ftp نامحدود


   • پشتیبانی از PHP بله


   • امکان ایجاد دیتابیس ندارد


  خارج از دسترسی
 • هاست دانلود 100 گیگ

  77,000/ماهیانه
   • مقدار فضا 100 گیگابایت


   • پهنای باند ماهانه 3 ترابایت


   • کنترل پنل CPanel


   • تعداد زیر دامنه نامحدود


   • تعداد پارک دامنه نامحدود


   • تعداد اکانت ftp نامحدود


   • پشتیبانی از PHP بله


   • امکان ایجاد دیتابیس ندارد


  خارج از دسترسی