هاست لینوکس حرفه ای ابری ایران

هاست لینوکس؛ خانه لینوکسی سایت شما
 • هاست 5 گیگ NVME ابری

  180,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 5 گیگ بابت NVME

   • ترافیک ماهانه 300GB

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains 5

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل DirectAdmin


  سفارش دهید
 • هاست 10 گیگ NVME ابری

  250,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 10 گیگ بابت NVME

   • ترافیک ماهانه 500GB

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains 5

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل DirectAdmin


  سفارش دهید
 • هاست 20 گیگ NVME ابری

  500,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 20 گیگ بابت NVME

   • ترافیک ماهانه نامحدود

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains ندارد

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل Cpanel


  سفارش دهید
 • هاست 30 گیگ NVME ابری

  720,000/ماهیانه   • فضای ذخیره 30 گیگ بابت NVME

   • ترافیک ماهانه نامحدود

   • تعداد اکانت FTP نامحدود

   • تعداد ساب دامین نامحدود

   • تعداد پارک دامین نامحدود

   • Addon Domains نامحدود

   • SSL رایگان

   • کنترل پنل DirectAdmin


  سفارش دهید